Tilskud

 

Det er ikke muligt at få behandlingen betalt via en henvisning fra egen læge, da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen. Man skal således selv betale, med mindre man gør brug af en af nedennævnte tilskudsmuligheder:

  • Tilskud ved den offentlige Sygesikring.

Hvis man er tilmeldt den offentlige Sygesikring som Gruppe II medlem er kommunen forpligtet til at refundere en hovedpart af honoraret .

Hvis man er tilmeldt Gruppe II, betyder det også, at man ikke er tilknyttet en praktiserende læge, og altså ikke har en familielæge. Derfor skal man også betale ved almindelige lægebesøg, men man får refunderet en del af de regninger også. Du kan på borger.dk se mere om, hvordan du kan skifte sygesikringsgruppe, og hvilke konsekvenser der er.

  • Tilskud ved Sygeforsikringen Danmark.

Hvis man er tilmeldt Sygeforsikringen Danmark, er der mulighed for et mindre tilskud, hvis man er i deres Gruppe 2.

  • Tilskud fra private forsikringer eller Falck Healthcare.

En del mennesker har i dag tegnet en privat sundhedsforsikring – prøv at undersøg, om du evt. har en forsikring, der dækker betalingen for behandlingen.