"Stop din indre kritiker"

 

Compassion - dette er et gruppeforløb i medfølelsesfokuseret terapi (på engelsk compassion focused therapy - CFT). 

Vi arbejder med at øge vores livsglæde, indre ro og evne til accept af os selv, hvilket fremmer en god selvværdfølelse. Vi arbejder med at kunne rumme svære følelser uden at træffe destruktive valg, og vi træner at styrke kontakten til hjælpsomme tanker og strategier.

kursus billede.jpg

I gruppeforløbet indgår teoretisk undervisning, indføring i hvordan hjernen fungerer følelsesmæssigt, redskaber fra den kognitive terapi, meditationer, visualiseringer og refleksioner i gruppen.

Ligesom mindfulnesstræning styrker den medfølelsesfokuserede terapi evnen til at håndtere stress, livskriser, depression og lavt selvværd. Det har også en generel effekt på os som mennesker ved at øge vores livsglæde og ved at styrke vores evne til medfølelse med os selv og andre.

Compassion Focused Therapy er ligesom mindfulness en nyere metode inden for den kognitive adfærdsterapi, der tager udgangspunkt i evolutionspsykologi, tilknytningsteorier, hjerneforskning, og gamle buddhistiske traditioner.

Sted: Foldegade 33, 1. sal, 7100 Vejle

Deltagere: Alle med interesse for området. Det er en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til  mindfulness/meditation. Der er maksimalt 12 på holdet.

Tidspunkt:  Hold 1 på tirsdage fra 13.00 – 15.00 – opstart den 4/11 2014. I alt 9 gange.

                    (4/11 + 11/11 + 18/11 + 25/11 + 2/12 + 9/12 og i 2015 den 6/1 + 13/1 + 27/1)

                     Hold 2 på torsdage fra 16.30 – 18.30 – opstart den 15/1 - 2015. I alt 9 gange. 

                    (15/1 + 22/1 + 5/2 + 19/2 + 26/2 + 5/3 + 19/3 + 26/3 + 9/4)

    

Pris: For hold 1 kr. 2450,- inklusiv arbejdsbog og dobbelt-CD.

        For hold 2 kr. 3200,- inklusiv arbejdsbog og dobbelt-CD (dyrere pga af det senere tidspunkt)

Tilmelding til: E-mail - h.lisle@mail.dk eller en sms på mobil 53 55 43 79

Tilmelding senest den 10/10 2014. Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er indbetalt på konto

6771-06136989. Ved behov kan der aftales, at det betales i 2-3 rater – kontakt da Helle Lisle.