Compassion and mindfulness retreat med Choden Samyeling

                        - advanced level

 

Indhold:

Retreatet vil fokusere på deltagernes egen proces og på, at deltagerne får personlig erfaring med de forskellige elementer af CFT. Det betyder, at der vil være teori kombineret med, at vi på egen krop prøver de forskellige CFT baserede meditationer, visualiseringer og øvelser.

Dette giver dels en personlig proces med CFT, men betyder ligeledes at det er langt lettere at anvende metoden i arbejdet med vores klienter.

Vi vil på dette retreat arbejde mere i dybden med forståelsen af Mandala’en og med, hvordan vi kan anvende den i vores daglige liv. Vi vil naturligvis arbejde videre med de forskellige meditationer og visualiseringer, men tillige arbejde med stolearbejde. Vi vil ligeledes arbejde på at få en dybere forståelse for ”the four immeasurables”.

 
 
 
download (2).jpg

Hvis der er særlige temaer, vi hver især ønsker taget op, er der mulighed for at tilrette undervisningen, så det inddrages.

Jeg vil i givet fald bede jer maile det til mig inden den 1. februar.

Underviseren:

Choden Samyeling har sammen med Paul Gilbert udgivet bogen ” Mindful Compassion” og de underviser sammen på workshops og retreats.
Choden har gennemført et 3-årigt retreat i tibetansk buddhistisk tradition. Han har praktiseret mindfulness og compassion gennem de seneste ca. 20 år. Han underviser på universitetet i Aberdeen på en masteruddannelse i mindfulness og compassion.

Tidspunkt:

Fra den 13/6 2015 kl. ca. 09.30 – den 17/6 2015 kl. ca. 13.30. Således 4½ dag.

Sted:

Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel.

Deltagere:

Max 20 kursister. Primært for psykologer og læger med en del kendskab til CTF. Der kan dog være enkelte andre faggrupper, men maksimalt 20 %.

Pris:

Kr. 9.500,- (inklusiv indkvartering i enkeltværelser samt fuld forplejning. Drikkevarer udover vand er dog for egen regning). Denne pris gælder for selvstændige og folk, der får det betalt af arbejdsgiveren.

Kr. 6500,- for andre 

Tilmelding:

Til helle_lisle@hotmail.com + samtidig indbetaling af depositum på 5000,- kr på konto 6771-6136989. Restbeløbet på skal indbetales senest den 1. marts 2015. Ved afbud efter 1. april tilbagebetales depositum ikke. Optagelse efter ”først til mølle princippet”.