Compassion and mindfulness retreat med Choden Samyeling

 

Indhold:

Compassion focused therapy (CFT) – eller på dansk medfølelsesfokuseret terapi – er en nyere metode udviklet af professor Paul Gilbert i England.

Retreatet vil fokusere på deltagernes egen proces og på, at deltagerne får personlig erfaring med de forskellige elementer af CFT. Det betyder, at der vil være teori kombineret med, at vi på egen krop prøver de forskellige CFT baserede meditationer, visualiseringer og øvelser.

Dette giver dels en personlig proces med CFT, men betyder ligeledes at det er langt lettere at anvende metoden i arbejdet med vores klienter.

Hvis der er særlige temaer, vi hver især ønsker taget op, er der mulighed for at tilrette undervisningen, så det inddrages.

Jeg vil i givet fald bede jer maile det til mig inden den 1. februar.

Underviseren: 

Choden Samyeling har sammen med Paul Gilbert udgivet bogen ” Mindful Compassion”, og de underviser sammen på workshops og retreats.

Choden har gennemført et 3-årigt retreat i tibetansk buddhistisk tradition. Han har praktiseret mindfulness og compassion gennem de seneste ca. 20 år. Han underviser på universitetet i Aberdeen på en masteruddannelse i mindfulness og compassion.

compassion-learn-it-share-quote-pic-cute-animal-kids-pictures-quotes-pictures.jpg

Choden er en meget inspirerende underviser, der formår at gøre metoden levende og forståelig.

Der undervises på engelsk.

Tidspunkt: 

Fra den 22/4 2015 kl. ca. 09.30 – den 26/4 2015 kl. ca. 13.30. Således 4½ dag.

Sted: 

Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel.

Deltagere: 

Max 25 kursister. Primært for psykologer og læger med en del kendskab til CTF. Der kan dog være enkelte andre faggrupper, men maksimalt 20 %.

Pris:

Obs reduktion i forhold til udsendt folder !!

Kr. 8.600,- (inklusiv indkvartering i enkeltværelser samt fuld forplejning. Drikkevarer udover vand er dog for egen regning) – pris for de deltagere, der har eget firma og kan trække beløbet fra samt for deltagere, der får det betalt af arbejdspladsen.

Kr. 7200,- for andre deltagere. 

Tilmelding:

Til helle_lisle@hotmail.com + samtidig indbetaling af depositum på 5000,- kr på konto 6771-6136989. Restbeløbet på skal indbetales senest den 1. februar 2015. Ved afbud efter 1. februar tilbagebetales depositum ikke. Optagelse efter ”først til mølle princippet”.