Generelle informationer

 

I klinikken bliver hvert enkelt forløb tilrettelagt helt individuelt afhængigt af problemstillingen og den enkeltes ønsker og behov.

Ved psykiske lidelser vil de første 2-3 samtaler typisk være en udredning af problemstillingen, hvor der spørges ind til symptomer, baggrund, sociale forhold, fysiske forhold og tidligere behandling i det omfang, det er relevant for den aktuelle problemstilling/lidelse. Der vil i løbet af disse første samtaler også typisk blive givet forslag til begyndende behandling. Der vil samtidig blive givet information om lidelsen og om de behandlingsmuligheder, der er relevante.

Behandlingen kan derefter indeholde individuelle samtaler, kognitiv terapi, gruppeforløb i mindfulness eller medfølelsesfokuseret terapi og/eller medicinsk behandling – dette skræddersyes til den enkelte.

Hvis din problemstilling er af mere eksistentiel karakter, eller hvis du måske blot ønsker et samtaleforløb for at øge din livskvalitet, din livsglæde og din indre ro, er det ikke nødvendigt med en egentlig udredning. Det betyder, at vi sammen finder fokus for, hvad det er, du har brug for at arbejde med for at kunne få det bedre.

Jeg lægger i behandlingen stor vægt på:

  • At møde dig med varme, interesse, respekt og ligeværdighed med en indstilling, der bygger på et holistisk menneskesyn. 
  • At vi sammen tilrettelægger en relevant behandlingsplan, hvor der kan indgå en kombination af terapi, sygdomslære, gruppeforløb, medicinsk behandling, familiesamtaler og evt. information og forslag til sociale foranstaltninger. 
  • At hjælpe dig til at opdage og udvikle nye og mere hensigtsmæssige og glædesfremmende mønstre og strategier, så du opnår større livsglæde, sindsro og personlig styrke/selvværd. På den måde kan du møde livet og de udfordringer, der følger med på en mere balanceret, autentisk og fleksibel måde. 
  • At tilbyde dig kontakt med en behandler, der er velkvalificeret (uddannet speciallæge i psykiatri og med en bred terapeutisk uddannelse).